Selecteer een pagina

Scheidingsexperts voorzien vele rechtszaken op korte termijn!

Duizenden ex-echtgenoten zullen via de rechter een lagere partneralimentatie eisen, omdat ze in vanaf 1 januari 2020 minder alimentatie fiscaal mogen aftrekken. Als dit zo eenzijdig ingezet word, zijn hun voormalige echtgenoten hiervan uiteindelijk de dupe, waarschuwen mediators, notarissen en echtscheidingsadvocaten. Wij als mediator zijn er van overtuigd dat u dit ook samen kunt oplossen en in een gesprek het leed samen delen om in goede harmonie verder te kunnen omgaan met elkaar als ouders.

Wat is partneralimentatie?

Als u en uw partner uit elkaar gaan, moet u in korte tijd veel beslissingen nemen. Daarbij is het belangrijk dat u weet welke gevolgen uw scheiding heeft voor uw inkomen. Heeft u of uw partner na de scheiding niet genoeg inkomen om van te leven? Dan is er voor de ander vaak een zorgplicht om daarbij financieel te helpen.

Partneralimentatie is een bijdrage in de kosten van levensonderhoud van uw ex-partner. Als u gescheiden bent of duurzaam gescheiden leeft, moet u misschien partneralimentatie betalen. U leeft duurzaam gescheiden als u niet meer met uw echtgenoot in gezinsverband samenwoont en die situatie blijvend is. Ook als u ongehuwd heeft samengewoond en uit elkaar gaat, kunt u partneralimentatie verschuldigd zijn. Het maakt niet uit of u de partneralimentatie via de rechter of rechtstreeks met uw ex-partner heeft geregeld. U moet dit wel schriftelijk vastleggen en allebei ondertekenen.

Partneralimentatie is fiscaal aftrekbaar

Als u partneralimentatie betaalt aan uw ex-partner, is deze alimentatie meestal fiscaal aftrekbaar. U mag deze uitgave in uw aangifte inkomstenbelasting als aftrekpost opnemen. Afhankelijk van de hoogte van uw belastbaar inkomen is in 2019 de betaalde partneralimentatie tegen een tarief van maximaal 51,75% aftrekbaar. Uw ex-partner moet hetzelfde bedrag als belastbaar inkomen in zijn/haar aangifte inkomstenbelasting opnemen.

Gaat u scheiden en heeft u kinderen?  Dan moet u samen een financiële regeling afspreken voor de verzorging en opvoeding van uw kinderen. In tegenstelling tot partneralimentatie mag u de door u betaalde kinderalimentatie niet in uw aangifte inkomstenbelasting als aftrekpost opnemen. Ontvangt u kinderalimentatie voor uw kind? Dan hoeft u hierover geen inkomstenbelasting te betalen.

Daling belastingaftrek partneralimentatie vanaf 2020

Vanaf 2020 vermindert de belastingaftrek van partneralimentatie. Dan wordt het hoogste belastingtarief geleidelijk afgebouwd waartegen u de betaalde partneralimentatie in aftrek kunt brengen op uw belastbaar inkomen. De maximale belastingaftrek van partneralimentatie wordt in de komende jaren afgebouwd van een tarief van maximaal 51,75 % in 2019 tot een basistarief van circa 37% in 2023.

Bedraagt uw belastbaar inkomen meer dan circa € 68.500? Dan kan de beperking  van de belastingaftrek van partneralimentatie in de komende jaren tot gevolg hebben dat u minder  belastingvoordeel heeft. De afbouw van het aftrek percentage ziet er als volgt uit: In 2020: 46% aftrek, in 2021 43% aftrek, in 2022 40% aftrek en in 2023 37% aftrek. Dit is de definitieve hoogte.

Jaar Aftrekpercentage
2020 46%
2021 43%
2022 40%
2023 37,05%

Is herziening van partneralimentatie voor u van belang?

De aftrek voor partneralimentatie is op dit moment 52%. Vanaf 2020 wordt dit in stapjes afgebouwd naar 37%. Dit betekent dat met name de hogere inkomens – vanaf 68.000 euro -hier nadeel van ondervinden. De lagere en middeninkomens krijgen weliswaar ook 37% aftrek, maar zitten tevens in de belastingschijf van 37%. Zij zullen dus geen achteruitgang ondervinden.

Bij de vaststelling van partneralimentatie wordt het voordeel van de belastingaftrek meegenomen. Betaalt u partneralimentatie en bedraagt uw belastbaar inkomen in box 1 meer dan circa € 68.500? Dan kunnen uw netto alimentatielasten vanaf 2020 flink stijgen, als de belastingaftrek van partneralimentatie geleidelijk verder wordt beperkt. Als iemand 1.000 euro partneralimentatie per maand betaalt, heeft hij nu nog na 52% aftrek 480 euro netto maandlast. Bij aftrek tegen 37% wordt de netto maandlast 630 euro. Een flink verschil. Misschien is deze ontwikkeling een aanleiding om de berekening van uw partneralimentatie aan te passen.

Maar als de partneralimentatie verandert, kan dit ook doorwerken in de hoogte van eventuele toeslagen. De huurtoeslag, de zorgtoeslag, het kindgebonden budget en de kinderopvangtoeslag worden vastgesteld op basis van uw (toetsing)inkomen en uw vermogen. Een wijziging van de partneralimentatie heeft vaak ook een aanpassing van het toeslag bedrag tot gevolg.

Wie betaalt de rekening?

De alimentatiegerechtigde ziet zich in 2020 naast een beperking van de alimentatietermijn van – simpel gezegd- 12 naar 5 jaar, ook geconfronteerd met een grond voor wijziging van de hoogte van de partneralimentatie door de verlaging van de aftrek hiervan. De alimentatiegerechtigde is de gebeten hond!

Let op wat in echtscheidingsconvenant komt

De verminderde aftrek gaat pas in 2020 in. Als u binnen nu en een jaar gaat scheiden, let dan goed op wat in het echtscheidingsconvenant komt te staan. Heeft u een inkomen van meer dan 68.000 euro en betaalt u de partneralimentatie? Neem dan in het convenant op dat er opnieuw naar de hoogte van de alimentatie wordt gekeken, als de verminderde aftrek ingaat. In dat geval krijgt u namelijk netto flink hogere maandlasten en zal er opnieuw een alimentatieberekening moeten worden gemaakt.